Shotokan

Shotokan Karate
Me har hovudfokus på kampkunsten Shotokan Karate – verdas meist utbreidde form for karate og ein av stilartane i Norges Tradisjonelle Karateforbund (NTKF). Shotokan Karate handlar om respekt, høflegheit og disiplin. Treningane er allsidige: me utviklar styrke, rørsle, smidigheit, balanse, koordinasjon, pusteteknikkar og evna til å lære komplekse bevegelsar, noko som gjer godt anten ein er 6 år eller 75 år!

Velkomen til oss – kontakt oss på telemarkkarate@gmail.com om du ynskjer ein prøvetime.

Dojo Kun – regler for Shotokan Karate

Hitotsu,  Jinkaku kansei ni tsutomuru koto  Ein, Perfeksjoner din karakter
Hitotsu,  Makoto no michi o mamoru koto  Ein, Ver trufast og sannferdig
Hitotsu,  Doryoku no seishin o yashinau koto  Ein, Ver uthaldande
Hitotsu,  Reigi o omonzuru koto  Ein, Respekter kvarandre
Hitotsu,  Kekki no yuu o imashimuru koto  Ein, Unngå vald