Instruktørar

In Memoriam: Sensei Ronny Råmunddal, 3. dan (SANDAN)

  • Erfaring frå og var trena i fleire typer kampkunst
  • Landslagsutøvar med konkurranseerfaring både nasjonalt og internasjonalt
  • Lang og brei erfaring innan idrett, trening og kosthald
  • Tidlegare instruktør i Tønsberg Karateklubb og Stokke Karateklubb
  • Sensei Ronnys signaturspark var Ushiro-geri

16388_593381794117810_2941477352921908332_nSV

Instruktør Rainer Müller, 1. dan (SHODAN)

  • Starta med karate i det tidlegare Aust-Berlin i 1989.
  • Har trena Shotokan i Hamburg, Truro (Canada), Oujda (Marokko)
  • Har trena litt Shito Ryu i Berlin
  • Har trena Nanbudo i Åmot (Vinje)
  • Gradera til Shodan (1. dan) våren 2017.