Prisar

Semesteravgift:

Pris: kr 1600,- vaksen over 18 år inkludera 100,- i forsikring og kontingent til NKF
Pris: kr 1100,- Barn/Ungdom inkludera 100,- i forsikring og kontingent til NKF

Familierabatt:

Maks kr 3000,- pr familie + kr 100 pr hovud for forsikring og kontingent til NKF